E-Devlet İcra Dosyası Sorgulaması Nasıl Yapılır? | KREDİLER & KOSGEB

E-Devlet İcra Dosyası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-Devlet icra dosya sorgulaması yapmak için; e-devlet sistemine ait mobil ve web uygulamalardan bir tanesinin kullanılması gerekir. Kişilerin hakkında icra takibinin yapılıp yapılmadığı, icra takibinin hangi aşamada olduğu ya da icra dosyasının diğer detaylarının öğrenilmesi için, e-devlet icra sorgulaması yapılabilir. Kişiler adına başlatılmış aktif bir icra takibi bulunuyorsa, bu dosyalara ait tüm dokümanlara e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.

E-Devlet İcra Dosyası Sorgulama İşlemi İçin Yapılması Gerekenler

E-devlet icra sorgulaması yapmak için takip edilmesi gereken adımlar aşağıda detaylıca sıralanmıştır:

 • E-devlet sistemine erişim saplamak için; turkiye.gov.tr adresi kullanılmalı ya da “E-Devlet Kapısı” mobil uygulaması cep telefonlarına indirilmelidir.
 • Sisteme giriş yaparken; TC kimlik numarası ve şifre talep edilir. Mobil imza uygulamasına sahip olan kişiler, e-devlet şifresine ihtiyaç duymadan sisteme giriş yapabilirler. E-devlet şifresi olmayan kişiler, PTT şubelerine giderek yeni şifre talep edebilirler.
 • E-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra, sayfanın sağ üst kısmında yer alan arama bölümüne “İcra Dosyası Sorgulama” yazılması gerekir.
 • Kişiler hakkında başlatılmış olan mevcut icra dosyalarının tamamı, bu sayfa üzerinde yer alacaktır.
 • Açılan ekranda yer alan icra dosyası işlemlerinden bir tanesi seçildikten sonra, “Detay Görüntüleme” sekmesine tıklanması gerekir.
 • Detay görüntüleme sekmesi tercih edildikten sonra; “Dosya Türü, Dosyanın Mevcut Durumu, İcra Dosyasının Açıldığı Tarih Ve İcra Dosyası Kayıt Numarası” bilgilerine erişim sağlanmaktadır.
 • İcra davasında aktif olarak görev yapan avukatların bilgileri de bu sayfa üzerinde yer almaktadır.

TC Kimlik Numarasıyla İcra Dosyası Sorgulama

TC numarasıyla icra dosyası sorgulama işlemi için icra müdürlüklerine gidilmesi gerekir. İcra müdürlükleri üzerinden, sadece ikamet edilen il ve ilçelere ait icra dosyalarının sorgulaması yapılmaktadır. Türkiye genelinde açılmış olan icra dosyaları, bu sistem üzerinden sorgulanamaz. Borçlu kişilerin avukatları aracılığıyla da TC kimlik numarası kullanılarak icra dosyası sorgulaması yapılabilir.

SMS İle İcra Dosyası Sorgulama

SMS icra dosya sorgulaması yaparken, Adalet Bakanlığı iletişim sistemi kullanılmaktadır ve işlem detayları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • TC kimlik numarası girildikten sonra; “Tam Abone” ya da “Kişisel Abone” yazılması ve hazırlanan mesajın 4060’a gönderilmesi gerekir.
 • Kişilerin üzerine kayıtlı bir icra dosyası bulunuyorsa, dosyaların tüm bilgileri SMS üzerinden iletilecektir.
 • SMS ile icra sorgulaması yapılan GSM numarasının, başvuru sahibinin üzerine kayıtlı olması gerekir.

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

İcra dosyasının kapatılması için uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

 • İcra dosyasının kapanması için, dosya tahsil harçlarının ödenmesi gerekir. Bu harcın içerisine; cezaevi harcı, alacak tutarı, borca uygulanan faiz oranları, dosya masrafları, vekâlet ücretleri ve diğer ödemeler dâhil edilmektedir. Bu ücretlerin tamamı karşılanmadan, icra dosyaları kapatılamaz.
 • İcraya düşen borcun tamamını ödeyip icra dosyasını kapatmak isteyen kişilerin, ikamet ettikleri bölgelerde yer alan icra müdürlüklerine gitmeleri ve mevcut dosya için kapak hesabı yapılmasını talep etmeleri gerekir. İcra müdürlüğünün hesaplaması sonucunda belirtilen borç ödendiği zaman, icra dosyasının yükümlülüğü ortadan kalacaktır. Kişilerin mallarına ve maaşlarına haciz uygulanmışsa, bu uygulamaların kaldırılması talep edilebilir.
 • İcra dosyasının kapatılması için kullanılacak bir diğer yöntem; dosyayı sürdüren avukat ve alacaklı ile uzlaşmaya gidilmesidir. İcra dosyasının kapanması için ödenmesi gereken tutar ve diğer durumlar, alacaklı kişilerin inisiyatifine bırakılmıştır. Kişiler aralarında anlaşıp borcu kapattıkları zaman, icra dosyasının geçerliliği ortadan kalkacaktır. Borç tahsili gerçekleştikten sonra, alacaklı kişilerin mevcut borcu haricen tahsil ettiklerini gösteren bir dilekçe hazırlamaları ve icra müdürlüklerine teslim etmeleri gerekir.
 • İcra dosyası için 1 yıl boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse, dosya kendiliğinden kapanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*