Damlama Sulama Kredisi Nasıl Alınır? | KREDİLER & KOSGEB

Damlama Sulama Kredisi Nasıl Alınır?

Damlama sulama yöntemiyle tarım yapmak sera, bağ veya bahçelerde pek maliyetli olmasa da açık arazide ve tarlalarda pek çok kurulum gerektirdiğinden kredi alınmasını gerektirmektedir. Modern basınçlı sulama olarak da bilinen damlama sulama kredisi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilmektedir.

Damlama sulama kredileri damla yağmurlama, mikro damla yağmurlama, düşük basınçlı sondaj sulaması ve bunlarla ilgili alanlarda verilmekle birlikte kuyu açımı, suyun tarlaya taşınması için de sağlanmaktadır.

Damlama sulama kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası Damlama Sulama Kredisi

Ziraat Bankası sulama kredisi hem düşük faizli olması hem de sulama sistemleri dışında masrafları da kapsaması nedeniyle diğer banka kredilerinden öne çıkmaktadır. Ziraat damlama sulama kredisi:

 • Bitkinin gelişmesi için gerekli olan, yağmurla karşılanmayan suyun kuyulardan tarlaya taşınması için gerekli sulama sisteminin kurulması,
 • Sulama sisteminin otomasyonunu sağlayan teknolojik teçhizatın alınması,
 • Modern basınçlı sulama uygulaması ile ilişkili olan derin kuyu açımı, elektrik sistemlerinin kurulması alanlarını kapsamaktadır.

Sulama Kredisi Nereden Alınır, Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ziraat damlama sulama kredisi başvurusu için tek yol Ziraat Bankası şubelerine gitmektir.  Ziraat bankası şubelerine ÇKS kayıt belgesi, nüfus cüzdanı, tarlaya ait tapu kaydı ve kira kontratı, kredi teminatlarına ilişkin belgeler, kurulmuş işletmenin son 3 yıla ait bilançosu ile gitmek başvuru yapmak için yeterlidir. Ziraat Bankası’nın başvuru için aradığı şart, üretim yapılan konunun uygun olması ve Bakanlar Kurulu kararlarındaki kriterlerin sağlanmasıdır.

Modern Sulama Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Damamla sulama kredisi veren bankalar yalnızca Ziraat Bankası ile sınırlı değildir ve Vakıfbank, Halk Bankası, Şekerbank, QNB Finansbank tarafından damlama sulama kredisi verilmektedir. Bu krediler arasından öne çıkan Finansbank modern sulama kredisini kullanmak için Finansbank şubelerine:

 • C. kimlik kartı fotokopisi,
 • Çiftçilik faaliyetleri yapıldığına dair belge (ÇKS belgesi de olabilir),
 • Son 2 yıla ait faturalar,
 • İpotek verilecek gayrimenkulün tapusu ile gidilmesi yeterlidir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden Damlama Sulama Kredisi Nasıl Alınır?

TKK damlama sulama kredileri 2016 yılında çıkan bir kararname ile isteklerini bir dilekçe ile ibraz eden her çiftçiye verilmektedir. Damlama sulama kredisi kullanmak isteyen çiftçiler ÇKS’ye üye olmak zorundadırlar. ÇKS’ye üye olduktan sonra çiftçi, damlama sulama bilgi formunu doldurmalıdır. Bu forma https://www.tarimorman.gov.tr adresli Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinden ulaşılabilir. Form, bölgedeki il tarım müdürlüklerinden de elde edilebilir. Bu belgelerde başvuru sahibine ait:

 • Adı ve soyadı,
 • C. kimlik numarası,
 • İşletmesinin faaliyet gösterdiği il, ilçe ve köy,
 • Uygulamayı düşündüğü sulama yöntemi,
 • Arazisinin parsel numarası,
 • Parsel alanı (dekar cinsinden) ve koordinat bilgileri girilmelidir.

Bu formdan iki adet doldurulup bulunulan bölgedeki Tarım Kredi Kooperatifi’ne teslim edilmelidir. Kooperatif bu formlardan bir tanesini saklarken diğerini bölgede faaliyet gösteren tarım müdürlüğüne teslim edecektir. Kredi ile alınacak sulama makineleri ve sulama teçhizatları tarım il müdürlüklerine bildirilmek zorundadır çünkü bu teçhizatların sulama tebliğ namesine uygun olmadığı tespit edilirse kredi verilmeyecektir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra 1 hafta içerisinde damlama sulama kredisi kullanılmaya başlanabilir.

Damlama Sulama Ve Sondaj Sulaması İçin Devlet Hibesi

Damlama sulama hibesi devlet tarafından, sulama giderleri ve teçhizat masraflarının %50’si şeklinde ödenmektedir. Damlama sulamanın dışında tamburlu sulama, lineer sulama, yüzey altı damla sulama sistemlerinin kurulumu için verilen hibeye Tarım Kredi Kooperatiflerinden başvurulabilir.

Damlama sulama için devlet hibesi 1.000.000TL’ye kadar ulaşana masraflar için %50 oranında verilmektedir. Bu da demektir ki çiftçi devletten 500.000TL’ye varan hibe alabilmektedir. Bu hibe için başvuru formunu doldurduktan sonra Tarım Kredi Kooperatiflerine gitmek yeterlidir.  Başvuru şartları ise:

 • ÇKS’ye kayıtlı olmak,
 • Kendi arazisine sahip olmak veya 3-5 yıllığına bir arazi kiralamak,
 • Son 10 yıl boyunca başka bir tarım desteği almamış olmak,
 • Kamuya ait arazi sahiplerinin tarımsal üretim yapabileceklerine ilişkin belge ibraz etmeleri,
 • Mal ve makine alımlarının başvuru dosyasında belirtilen şekilde yapılması şeklindedir.

Bu şartları sağlayan çiftçinin malzeme alımlarında kendi başına ödemesi gereken ve hibe kapsamında olmayan masraflar da vardır. Malzemenin referans fiyat farkı, mal alımındaki KDV toplamlarının yarısı çiftçi tarafından ödenmesi gereken masraflardır ve damlama sulama kredisi kapsamına girmemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*