E-Devlet

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Nasıl Kayıt Olunur? (Evraklar Ve Koşullar)

Çiftçi kayıt sistemi çiftçilerin devlet tarafından yıl içinde yapılan yardımlardan yararlarını sağlamak için oluşturulmuştur. Denebilir ki çiftçiler için ÇKS kayıt belgesi bir tür nüfus cüzdanı gibi işlemektedir. ÇKS kayıt işlemi 3 şekilde yapılabilmektedir. Arazi sahiplerinin başvurusuyla, birinci dereceden yakınlar adına yapılan başvuru ve araziyi kiralayanların başvurusu mevcuttur.

Eğer arazi sahibi olarak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ilk kez başvuru yapılacaksa ilk önce arazinin tapusunun fotokopisi çekilmeli ve daha sonra Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek aslına uygundur belgesi alınmalıdır. Aslına uygundur kaşesi bastırıldıktan sonra tapu müdürlüğünden boş bir C formu alınmalıdır. C formuna ekilen arazinin tapu bilgileri ve araziye bu yıl ne ekildiği yazılmalıdır. Bu C formu daha sonra ekilişi yapılan arazinin bağlı olduğu köye gidilerek muhtara ve azaya imzalatılmalıdır. Eğer arazi köyden daha büyük bir yerleşim yerine bağlı gözüküyorsa bağlı bulunan tarım müdürlüğüne imzalatılması gerekir.

Başkasının Arazisine Ekenler İçin ÇKS Başvurusu

İcar ile ekim yapan çiftçi ÇKS kaydı yaptırmak isterse öncelikle arazi sahibi ile bir kira sözleşmesi yapmalıdır. Gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanan arazi 100 dekarın altında bir alana sahipse kira sözleşmesi köy muhtarı tarafından imzalanır. Eğer 100 dekardan daha büyük bir arazi söz konusuysa evrak notere imzalatılmalıdır.

Eğer kiralanan arazi hazine malıysa defterdardan veya mal müdürlüğünden sözleşme imzalatılmalıdır. Arazinin mülkiyeti devlet tarafından vakıflara verilmişse vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve arazinin tapu sureti defterdarlığa sunulmalıdır. Kiralanan arazi köy tüzel kişiliğinin malıysa kira sözleşmesi muhtar ve en az iki aza tarafından imzalanmalıdır.

Daha sonra tapuların fotokopisi çekilir, boş C formuna arazi ile ilgili bilgiler yazılır ve bu C formu ekilen arazinin bağlı olduğu köyün muhtarına veya azalarına imzalatılır ve böylece ÇKS kaydı tamamlanmış olur.

Yakınlarına Ait Tarlaları Ekenler İçin ÇKS Başvurusu

Akraba üyelerinin arazisini ekenler ÇKS başvurusunda bulunmak için ilk önce arazi haklarının arazi sahibinin rızasıyla kendisine geçtiğini gösteren muvaffakiyet name belgesini almalıdır. Daha sonra Tapu Sicil Müdürlüğü’ne giderek aslına uygundur kaşesi bastırmalıdır. Boş C formuna ekilen arazinin tapu bilgileri ve ekilen ekinin cinsi yazıldıktan sonra arazi birden fazla ilde ise ikamet edilen yerdeki Tarım İlçe Müdürlüğü’ne, tek bir arazi varsa arazinin bulunduğu yerdeki Tarım İlçe Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu İçin Talep Edilen Evraklar

ÇKS kaydı için gerekli evraklar e-Devlet sisteminden indirilebilir ve şu şekildedir:

  • Çiftçi kayıt formu,
  • C ve B formları,
  • Muvafakat name,
  • Tapuya ait kira kontratı.

Bu belgelerden en çok önem taşıyanı olan Çiftçi Kayıt Formu e-Devlet üzerinden indirilebilen bir belgedir ve ad, soyad, ana/baba adı, telefon, çiftçi belge no, il/ilçe/köy/mahalle/bucak gibi bilgiler içermektedir. Tüm belgeler sunulup kayıt işlemi tamamlandıktan sonra belgenin posta yolu ile gönderilmesi istenirse 10TL’lik bir ücret ödenmesi istenecektir

Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme

ÇKS kayıt güncellemesi her çiftçinin yılda bir kez yapması gereken bir işlemdir. Kayıt güncelleme yapmayan çiftçiler araziyi ekmeyi bırakmış kabul edilir ve devletin çiftçiler için düzenlediği faizsiz kredi ve hibelerden yararlanamaz. Kayıt güncelleme işlemi Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine giderek kolayca yapılabilir.

Birkaç Yıl Boyunca Kayıt Güncellemesi Yapmamış Olanlar

ÇKS kaydı en az iki yıldır güncellenmiyorsa yapılması gereken sanki ÇKS’ye ilk kez kaydolunuyormuş gibi Tapu ve Sicil Müdürlüklerine giderek bütün kayıt işlemlerini baştan tekrarlamaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde halen kayıtlı olunup olunmadığını sorgulamak için e-devlet Kapısı sistemine https://www.turkiye.gov.tr adresinden gidildikten sonra:

  • C. kimlik no,
  • E-Devlet şifresi,

Bilgileriyle girilmeli ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hizmetleri menüsüne gidilmelidir. Daha sonra ‘’Çiftçi Kayıt Sistemi’’ hizmeti seçilerek ÇKS kayıt sorgusu yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu